تبلیغات
شعر عاشقونه - اس ام اس عاشقونه

شعر عاشقانه جدید

 

گرچه هرلحظه زبیداد تو خونین جگرم

هم بجان توكه ازجان بتو مشتاق ترم

 


شعر های عاشقانه

 

 تو كیستی،كه اینگونه،بی تو بی تابم؟

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

 


شعر عاشقانه کوتاه

 

 دل كه آشفته روی تو نباشد دل نیست

آنكه دیوانه خال تو نشد عاقل نیست

 


دوبیتی عاشقانه

 

 زدرد عشق توبا كس حكایتی كه نكردم

چرا جفای تو كم شد؟شكایتی كه نكردم

 


شعر عاشقانه غمگین

www.smsiran.royablog.com  

بشنو از نی چون شكایت میكند

از جداییها حكایت میكند

 


شعر عاشقی

 

 غیر از غم عشق تو ندارم , غم دیگر

شادم كه جز این نیست مرا همدم دیگر

 


شعر عاشقانه ی کوتاه

 

گر بی خبر آمدیم به كوی تو، دور نیست

فرصت نیافتیم كه خود را خبر كنیم

 


شعر عشقولانه

 

 گرچه میدانم نمی‌آید،ولی هردم از شوق

سوی درمی‌آیم و هرسو،نگاهی میکنم

 


شعر عاشقانه زیبا

 

 از سوز محبت چه خبر اهل هوس را

این اتش عشق است نسوزد همه كس را

 


شعر عاشقانه عارفانه

 

 آورم پیش تو از شوق پیام دگران

گویمت تا سخن خویش به نام دگران

 


شعر عاشقانه قشنگ

 

 من بخال لبت ای دوست گرفتار شدم

چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم

 


شعر عاشقانه جدید

 

 گاه گاهی به من ازمهر پیامی بفرست

فارغ ازحال خود و جان و جهانم مگذار

 


شعر عشقولانه

 

 غمی خواهم كه غمخوارم تو باشی

دلی خواهم كه دل آزارم تو باشی

 


شعر عاشقی زیبا

 

 گر نرخ بوسه را لب جانان به جان كند

حاشا كه مشتری سر مویی زیان كند

 


اشعار عاشقانه

 

 گر هیچ مرا در دل تو جاست بگو

گر هست بگو نیست بگو راست بگو


شعر عاشقانه دوبیتی

 

 صبر در جور و جفای تو غلط بود غلط

تكیه بر عهد و وفای تو غلط بود غلط