تبلیغات
شعر عاشقونه - دکلمه های عاشقونه

برای عشق

 

برای عشق تمنا كن ولی خار نشو

برای عشق قبول كن ولی غرورت را از دست نده.

برای عشق گریه كن ولی به كسی نگو.

برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه ببینه.

برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشكن.

برای عشق جون خودتو بده ولی جون كسی رو نگیر.

برای عشق وصال كن ولی فرار نكن.

برای عشق زندگی كن ولی عاشقانه زندگی كن.

برای عشق بمیر ولی كسی رو نكش.

برای عشق خودت باش ولی خوب باش….


تو را دوست دارم

 

در اتاقی که به اندازه یک تنهاییست

دل من …

که به اندازه یک عشقست

به بهانه های ساده خوشبختی خود مینگرد

به زوال زیبای گل ها در گلدان

به نهالی که تو در باغچه خانه مان کاشته ای

و به آواز قناری ها …

که به اندازه یک پنجره میخوانند


منم دلتنگ دلتنگم ...

 مرا دریاب …

منم ، دلتنگ دلتنگم ، منم ، یک شعر بیرنگم

منم ، دل رفته از چنگم ، منم ، یک دل که از سنگم

منم ، آواز طولانی ، منم ، شبهای بارانی

منم ، انسانی ام فانی ، خداوندا تو میدانی …

منم ، در متن یک دردم ، منم ، برگم ، ولی زردم

منم ، هستم ، ولی سردم ، منم ، مرده م ، منم مرده م

منم ، یک بغض پر باران ، منم ، غمهای بی سامان

منم ، هستم دراین زندان ، منم ، زخمهای بی درمان

منم ، دارم تب و تابی ، ز تنهائی ، ز بیتابی

منم ، رفته به گردابی ، مرا باید که دریابی !!!


….دوستت دارم لبالب…..

 

مدت هابود که می خواستم رازی را که در سینه دارم به تو بگویم. اما نتوانستم. دوست داشتم هنگامی که از کنارم می گذری این راز را در چشمان عاشقم بخوانی.ولی تو با بی اعتنایی می گذشتی تا اینکه امروز قلم را برداشتم تا از بی مهریت بنویسم. ولی وقتی قلم را از روی کاغذ برداشتم دیدم نوشته ام: با تمام وجود دوستت دارم.

 

ندانسته عاشق شدم،دانسته گریه کردم ودانسته درون خود شکستم. نگاهم سراسر اشتیاق بود، نگاهم حاکی از تپیدن قلبم بود، نگاهم لبا لب،نیاز بود، نگاهم شِکوه از تنهایی بود، نگاهش……….. نگاهش خنده بود، نگاهش شیطنت بود، نگاهش بی مهری بود، نگاهش شکستن قلبم بود، نگاهش ردِ نگاهم بود.

 

كاش یك ماه بودم تا در آسمان آرزویت یك جا می نشستم و شبها برایت روشنایی می تاباندم… كاش می شد كه كبوتری بودم كه در آسمان خیالت پرواز می كردم و به پشت بام خیالت فرود می آمدم و دانه هایی را كه از مهر و محبتت پاشیده بودی بر می چیدم… كاش ستاره ای بودم و در آسمان سیاه شب جا می گرفتم و گاه گاهی……………………………………؟؟؟؟؟؟

 

اگه یه روز چشمات پر ِاشک شد و دنبال یه شونه گشتی که گریه کنی ،صِدام کن بهت قول نمی دم که ساکتت کنم ،اما منم پا به پات گریه می کنم اگر دنبال مجسمه سکوت می گشتی صِدام کن، قول می دَم سکوت کنم اگه دنبال خرابه می گشتی تا نفرتتو توش خالی کنی ، صِدام کن چون قلبم تنهاست.