تبلیغات
شعر عاشقونه - عاقبت
عاقبت

عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود

عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود 

شرط می بندم زمانی که نه زود است و نه دیر

مهربانی حاکم کل مناطق می شود